Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel Cực Đơn Giản, Ví Dụ Cụ Thể

0
408
Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel Cực Đơn Giản, Ví Dụ Cụ Thể
Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel Cực Đơn Giản, Ví Dụ Cụ Thể

Trong Excel để tính tổng thỏa mãn các giá trị nhất định thì ta cần dùng đến hàm Sumif. Đây là hàm sẽ giúp bạn tính được các điều có sẵn.

Hàm Sumif cũng được sử dụng khá phổ biến trong quá trình sử dụng excel cho nên cần nắm rõ công thức và cách dùng để tránh nhầm lẫn, sai sót. Bài viết bên dưới RDI Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cấu trúc cũng như cách dùng hàm này.

Hàm Sumif là gì?

Hàm Sumif là hàm tính tổng các giá trị trên một điều kiện được thỏa mãn, hàm hỗ trợ các phép tính logic ((>, <, <>, =) và ký hiệu (*,?).

Mục đích của hàm này là tính tổng của các giá trị yêu cầu với tốc độ nhanh chóng, có thể kết hợp nhiều hàm trong excel, tiện lợi trong công việc.

Hàm Sumif là gì?
Hàm Sumif là gì?

Cú pháp hàm Sumif trong excel

Cú pháp hàm sumif trong excel là:

=SUMIF (range, criteria, [sum_range]) 

Trong đó tham số của Sumif:

Range: Là vùng có chứa giá trị điều kiện, tức là phạm vi các ô được đánh giá phải nằm trong vùng Criteria. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên hay giá trị tham chiếu chưa giá. Giá trị rỗng sẽ bị lược bỏ. 

Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này, tức là tiêu chí được xác định để tính tổng.

Sum_range: Vùng dữ liệu cần được tính tổng, tức là các ô cần được tính tổng.

Các bước áp dụng hàm Sumif:

  • Bước 1: Xác định cột chứa điều kiện
  • Bước 2: Xác định điều kiện tính tổng
  • Bước 3: Xác định vùng tính tổng
  • Bước 4: Nhập công thức vào ô cần tính
Cú pháp hàm Sumif trong excel
Cú pháp hàm Sumif trong excel

Ví dụ về hàm Sumif

Để minh họa cho dễ hiểu ta xét ví dụ sau đây. Giả sử ta có danh sách cột A và số lượng tương ứng với cột C, vấn đề đặt ra là bạn muốn tính tổng số lượng của một sản phẩm ở cột A, ta có bảng đơn giản như sau, yêu cầu tỉnh tổng số lượng dâu:

Ví dụ minh họa
Ví dụ minh họa

Để tính được tổng số lượng dâu ta lập công thức:

=SUMIF(A2:A10;”Dâu“;C2:C10)

Trong đó có các tham số:

A2:A10 là phạm vi chứa cột số lượng C2:C10

Dâu” là điều kiện

C2:C10 là phạm vi để tình tổng

Lưu ý: Cần nhấn F4 để cố định vùng chứa ô điều kiện tính tổng, sau khi hoàn thanh ta được công thức: =SUMIF($A$2:$A$10;”Dâu“;$C$2:$C$10)

Ví dụ hàm Sumif
Ví dụ hàm Sumif

Ta có thể thấy được ràng số lượng sản phẩm của Dâu ở nước Anh là 200 và ở nước Nhật là 200 và tổng số sản phẩm Dâu ở cột A sau khi được tính bằng hàm SUMIF có kết quả là 400.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm Sumif

  • Phần Sum_range không có giá trị, tổng của phép tính sẽ được tính theo Range.
  • Các điều kiện có chứa ký hiệu logic đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”
  • Đối với các chuỗi dài hơn 255 ký tự thì hàm Sumif sẽ không trả về được kết quả chính hoặc, đôi khi bị lỗi chuỗi #VALUE.
  • Hàm Sumif chỉ hỗ trợ được một điều kiện duy nhất, nếu nhiều hơn sẽ không thực hiện được.

Blog này đã chia sẻ đến các bạn cách dùng hàm Sumif đúng cách, hy vọng đây là một kinh nghiệm trong excel bổ ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here