Hàm If | Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel Chi Tiết

0
226

Hàm If trong excel được sử dụng khá nhiều, nhưng đối với những thành viên mới thì bạn đã nắm rõ được If cách như như thế nào, có những đặc điểm gì hay chưa. Hàm If là hàm luôn cần thiết đối với giới văn phòng cho nên nắm rõ được nó bạn sẽ đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản trong excel.

Là một nhân viên văn phòng đòi hỏi bạn phải nắm được rõ các hàm cơ bản để sử dụng chúng một cách thành thạo, giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, hàm If cũng không là một ngoại lệ. Ở bài viết này RDI-project sẽ hướng dẫn đến bạn sử dụng hàm If một cách đơn giản nhất.

Hàm If là gì?

Hàm If là hàm logic toán học cho phép bạn kiểm tra, so sánh một giá trị cụ thể nào đó với một giá trị mong muốn để xét tính đúng sai của nó, kết quả trả về sẽ là đúng hoặc sai. Kết quả đầu tiên được trả về khi so sánh với điều kiện sẽ là đúng là kết quả trả về sau là sai.

Hoặc có thể hiểu đơn giản rằng là bạn yêu cầu excel kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện đó là đúng, trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó sai hoặc không thỏa mãn.

Hàm If là gì?
Hàm If là gì?

Công thức của hàm If

Công thức của hàm If trong excel:

=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

logical_test: điều kiện để kiểm tra

value_if_true: Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của điều kiện logical_test là Đúng/True

value_if_false: Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của điều kiện logical_test là Sai/False

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong bài toán thực tế tính kết quả “Đỗ” hay “Trượt” của học sinh dựa trên điểm số:

Để xác định được kết quả thì ta dùng công thức:

=IF(B2>5,”Đỗ”,”Trượt”)

Ví dụ 1
Ví dụ 1

Trong đó

B2>5: Tương ứng điều kiện B2 là cột điểm số của các bạn học sinh lớn hơn 5
Đỗ: Giá trị khi B2>5 là đúng

Trượt: Giá trị khi B2>5 là sai.

Ví dụ 2: Tính hoa hồng theo mức doanh thu, nếu 2,500,000đ đến 5,000,000đ thì có mức hoa hồng là 2.65%, trên 5,000,000đ thì có mức hoa hồng là 3.75%.

Để xác định được mức hoa hồng ta dùng hàm If kép:

Công thức sử dụng: =IF(B2<2500000,0%,(IF(B2>5500000,3.75%,2.65%)))

Ví dụ 2
Ví dụ 2

Trong đó:

B2<2500000: Tương ứng điều kiện B2 là cột doanh thu của sản phẩm bé hơn 2500000

0%: Giá trị khi B2<2500000 là đúng

IF(B2>5500000,3.75%,2.65%): Giá trị khi B2<2500000 là sai và tiếp tục xét tiếp điều kiện tiếp theo

Trong đó:

B2>5500000: Tương ứng điều kiện là cột doanh thu của sản phẩm lớn hơn 5500000

3.75%: Giá trị khi B2>5500000 là đúng

2.6%: Giá trị khi B2>5500000 là sai

Một số lỗi hay mắc phải

  • Kết quả hiển thị trong ô bằng 0: Kiểm tra lại hai giá trị value_if_true hoặc value_if_False, có thể một trong hai không có giá trị, chỉnh sửa lại giá trị cho hợp lý.
  • Kết quả hiển thị trong ô là #NAME: Đôi khi do sai công thức hoặc sai chính tả, cần tìm, rà soát thật kỹ lại các thông tin cho chính xác.

Chuyên mục Blog này đã chia sẻ đến các bạn một thông tin cần thiết trong excel, hy vọng đây là kiến thức quan trọng và hữu ích đối với bạn. Có thể sau này hàm If bạn sẽ sử dụng nhiều trong học tập và công việc nên đừng bỏ qua nó nhé. Cảm ơn bạn đã xem qua hết bài viết!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here