Hàm Match | Cách dùng hàm Match trong Excel

0
446
Hàm Match | Cách dùng hàm Match trong Excel
Hàm Match | Cách dùng hàm Match trong Excel

Trong Excel có rất nhiều hàm giúp bạn có thực hiện các giá trị toán học cũng như sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn. Hàm Match là một trong những hàm đó. 

Hàm Match là hàm rất phổ biến trong các hàm của Excel. Đây là hàm sẽ giúp bạn tìm kiếm, xác định một mục trong một phạm vị ô, rồi trả về đúng vị trí của giá trị trong phạm vi ô đó. 

Thông qua bài viết này, RDI Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu hơn về hàm Match cũng như cách sử dụng hàm. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Cú pháp hàm Match trong Excel

Cú pháp hàm Match trong Excel
Cú pháp hàm Match trong Excel

Cú pháp hàm Match trong Excel chính là: =Match(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type]).

Trong đó:
Lookup_value: Chỉ giá trị cần tìm vị trí, có thể là số, văn bản, văn bản, logic. Hoặc đơn giản là tham chiếu ô có giá trị tương ứng. Tham số bắt buộc phải có.

Lookup_array: Vùng chứa giá trị. Tham số bắt buộc phải có.

Match_type: Chỉ kiểu tìm kiếm (1 trong 3 số : 1 hoặc 0 hoặc -1). Tham số không bắt buộc phải có.

Có 3 kiểu tìm kiếm trong hàm Match trong Excel

1 hoặc bỏ qua Tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó cần nhỏ hơn hoặc bằng Lookup_value
0 Tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng Lookup_array
-1 Tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng Lookup_value

Cách dùng hàm Match trong Excel

Để hiểu hơn về cách dùng hàm Match trong Excel, bạn có thể xem qua những ví dụ sau: 

Ví dụ về hàm Match

Đây là ví dụ về hồ sơ thi tuyển của các học sinh và bạn muốn tìm vị trí của học sinh Lâm Thiên Trang. Bạn có thể thực hiện các bước sau:

Tại ô G3, dùng công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)

Tại ô G3, dùng công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)
Tại ô G3, dùng công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)

Trong đó: 

  • G1: Tên học sinh mà bạn muốn xác định vị trí là “Lâm Thiên Trang”;
  • A2:A9: Mảng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột HỌ VÀ TÊN;
  • 0: Trả về vị trí tương đối của giá trị cần tìm;

Kết quả:

Kết quả
Kết quả

Ví dụ hàm MATCH kết hợp INDEX 

Ví dụ này để tìm Họ và tên của học sinh dựa vào vị trí của mã dự thi

Tại ô B15, dùng công thức: =INDEX(A2:A9,MATCH(B12,C2:C9,0))

Tại ô B15, dùng công thức: =INDEX(A2:A9,MATCH(B12,C2:C9,0))
Tại ô B15, dùng công thức: =INDEX(A2:A9,MATCH(B12,C2:C9,0))

Trong đó: 

  • A2:A9: Vùng dữ liệu chứa giá trị mà bạn muốn lấy là cột HỌ VÀ TÊN;
  • B12: Mã dự thi cần được xác định vị trí là “133723”;
  • C2:C9: Vùng dữ liệu chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột MÃ DỰ THI;
  • 0: Trả về vị trí tương đối của giá trị cần tìm;

Kết quả:

Kết quả
Kết quả

Bạn có thể xem chi tiết tại đây:

Thông qua bài viết trong chuyên mục blog của RDI Việt Nam đã gửi đến các bạn những thông tin về hàm Match cũng như cách sử dụng hàm Match trong Excel. Cảm ơn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thực hiện thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here